Ons hart klopt voor u

Ons hart klopt voor u

‘Ons hart klopt voor u’ is een initiatief van Zorgnet-Icuro, een groot netwerk van zorgorganisaties in Vlaanderen. De 6 engagementen vinden we terug in onze visie en dagelijkse werking.

De voorzieningen met het label ‘Ons hart klopt voor u’ bieden kwaliteitsvolle, betaalbare en toegankelijke ouderenzorg aan. Elke zorgvoorziening onderschrijft dezelfde engagementen, waarbij mens en zorg centraal staan. Zo gaan we voor echte levenskwaliteit. Want doordat ons hart klopt voor ouderenzorg, klopt het plaatje ook voor u. Van harte welkom!

verlangens en verwachtingen

Goede zorg vertrekt vanuit duidelijke verwachtingen en verlangens.

Met de campagne komen 4 kernbegrippen naar voor:

  • Vooreerst kwaliteit: de zorg moet deskundig zijn, voorzieningen moeten weten waarmee ze bezig zijn.
  • Daarnaast is men bezorgd of men de zorg zal kunnen betalen. En krijg ik waar voor mijn geld?
  • De levenskwaliteit verwijst naar het verlangen naar een goede oude dag, naar een persoonlijke behandeling, een zorg die bij het individu past.
  • En ten slotte willen de bewoner en zijn familie graag gerust zijn, alles is goed geregeld, er is geborgenheid en warmte.

Onze troeven

De social profit sector is mensgedreven in plaats van winstgedreven. De winst wordt opnieuw in de zorg geïnvesteerd.

Daarnaast zijn onze voorzieningen sterk verankerd in dorp of stad en verweven met lokale initiatieven.

Bovendien bieden we een waaier van verschillende zorgvormen.

We zijn ook verenigd in een groot zorgnetwerk, Zorgnet-Icuro, met een diversiteit aan voorzieningen over heel Vlaanderen.

Engagement

1. Hier krijgt u de beste zorg, deskundig, persoonlijk op maat van de noden van onze bewoner.
2. Hier bespreken we uw zorgtraject altijd in dialoog
3. Hier werken warme en gemotiveerde mensen – zij geven echt om u en om elkaar!
4. We creëren een warme, vertrouwde omgeving en bouwen zo mee aan een nieuwe thuis.
5. We gaan respectvol met u om.
6. Hier gaan al onze inkomsten naar uw zorg en onze medewerkers.