Over Floordam

Over Floordam

Het WZC Floordam van de VZW Goddelijke Voorzienigheid is een christelijk geïnspireerde zorgvoorziening.

In september 1957 werd het Franstalige pensionaat te Melsbroek van de Congregatie van de Zusters Ursulinen van Tildonk, gesloten en verbouwd tot rusthuis. Eén jaar later werden de eerste bejaarden opgenomen.
In 1959 kon nog een ander apostolaatswerk van de zusters tot bloei komen: de verzorging van MS-patiënten.

Meer en meer kwam ook de samenwerking met leken tot stand. In 1984 werd voor het rusthuis een afzonderlijke VZW opgericht: “VZW Goddelijke Voorzienigheid – Vereniging voor huisvesting en verzorging van bejaarden”.

Via vrijwilligerswerk zijn de zusters thans actief betrokken bij de dagdagelijkse werking van het rusthuis.