WZC Floordam wordt Fit@Floordam

Dat een gezonde geest in een gezond lichaam huist, is als een open deur intrappen.  Woonzorgcentrum Floordam was al enkele jaren op zoek naar een manier om op een degelijke manier te werken rond welzijn. Samen met onze externe preventiedienst Premed zijn we een samenwerking aangegaan met Springbok Healthcoaching. 

Hoe begin je daar nu aan? 

Welk aanbod creëren we? Hoe bereiken we iedereen? Hoe zorgen we ervoor dat het effect blijft duren? … Allemaal vragen die vanaf de eerste samenkomst met coach Brecht beantwoord werden. Het succes van een duurzaam gezondheidsprogramma staat of valt met de mate waarin medewerkers zich erin herkennen en betrokken voelen. Daarom hechten we van bij de start van een campagne veel belang aan het bevragen van alle partijen in een proces van co-creatie. Een eerste stap was het afnemen van een eenvoudige bevraging van alle medewerkers. Daar zijn we te weten gekomen wat het gedrag, de gewoontes en behoeften zijn op het vlak van gezondheid. Zo bleek dat 80% van de deelnemende medewerkers een gezondheidscampagne belangrijk vindt. Een goede basis om mee van start te gaan. 

We kunnen kiezen uit een waaier van mogelijkheden en bepalen samen met een werkgroep de inhoud van ons gezondheidsbeleid. Floordam wordt Fit@Floordam. 

Hoe krijgen we iedereen mee? 

Om de campagne op gang te trappen, organiseren we 5 kick-off-meetings waar we de resultaten van de bevraging uit de doeken doen en delen we mee wat de volgende stappen zijn. Een gezondheidsbeleid kan je niet opdringen. Door gezamenlijk te starten en iedereen te informeren en uit te nodigen, creëer je een draagvlak waarbij de ‘early adopters’ de twijfelende medewerkers kunnen inspireren.  

We kiezen ervoor om iedereen de mogelijkheid te bieden om een fysieke testing te doen onder professionele begeleiding van de coaches. Hier krijg je een beeld van je huidige fysieke gezondheid en krijg je ook onmiddellijk tips mee om verder te werken aan de doelstellingen die je zelf stelt. 

Een eerste workshop zal info geven aan (startende) duursporters. Omdat de medewerkers aangaven dat het moeilijk is om samen met je collega’s te sporten wegens verschillende uurroosters, mogen deze hun sport-vriend(in) meenemen. 

Andere workshops zullen over gezonde voeding, digital detox en ontspanning/relaxatie gaan. 

Warmste week 

We doen dit jaar ook mee aan de warmste week waarbij we met de opbrengsten van de acties een rolstoelfiets voor onze bewoners willen kopen om zo samen met onze bewoners te kunnen genieten van de buitenlucht.  

Als apotheose van de start van de campagne willen we met zoveel mogelijk medewerkers deelnemen aan de warmathon in Leuven.  

Wat nadien? 

Om ervoor te zorgen dat de campagne geen stille dood sterft, wordt het programma tussentijds geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. Het uiteindelijke doel is dat het gezondheidsbeleid verankerd wordt in de organisatie zonder verdere tussenkomst van Springbok Healthcoaching 

Gezonde groeten